Võta meiega ühendust

    Personaliteenused

    Virtuaalne personalipartner konsulteerib, kaardistab tööjõuvajaduse, loob ja haldab Sinu ettevõtte personalivaldkonna heaks ning efektiivseks toimimiseks vajalikke süsteeme. Meie personalitöötaja korrigeerib ja loob dokumente, haldab personaliga seonduvat informatsiooni, värbab ja nõustab tööõiguslikes küsimustes, et tagada Sinu ettevõtte personalifunktsiooni kooskõla seadusandlusega.

    Võta meiega ühendust, nõustame TASUTA!

    Küsi pakkumist!
    Personalivaldkonnaga seonduva dokumentatsiooni loomine ja korrigeerimine (sealhulgas töö-, töövõtu- ja käsunduslepingud ning ametijuhendid, töökorraldusreeglid, korrad, tõendid, käskkirjad) Värbamine Nõustamine Tööõiguslik konsultatsioon (sealhulgas töökohustuste rikkumise menetlemine ja otsuste vormistamine) Töötajate andmete ja töötamise registri haldamine Palgaarvestus Tööajaarvestuse pidamine Personalistatistika koostamine Puhkusearvestus ja puhkuste ajakava koostamine Töötajate sisseelamisprogrammi väljatöötamine Koolitusprogrammi väljatöötamine Tervisekontrollide korraldamine Tagasisideküsimustike koostamine ja tulemuste analüüsimine